card
/

Могул Консалтинг Сервис компани нь 2016 онд мэдээллийн технологид суурилан хүний нөөцийн функцийн бүх төрлийн зөвлөх болон аутсорсинг үйлчилгээг хүргэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Харилцагчдынхаа бизнесийн стратегид нийцүүлэн хүний нөөцийн бодлого, чиглэлийг хамтран тодорхойлж, зорилтот үр дүнд чиглэсэн үйлчилгээг хүргэн ажилладаг нь бидний онцлог юм.

2019 оноос бид үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн байгууллагын бүх үйл ажиллагааг автоматжуулан нэгтгэсэн мэдээллийн сан бүхий ERP системийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг нэвтрүүлээд байна. Үүний хүрээнд бид Digital Works компанийн GreenERP системийн Санхүү, Хүний нөөц, Худалдан авалт, Борлуулалт болон Гэрээний системүүдийг нэвтрүүлэх үйлчилгээнүүдийг үзүүлж байна.

Манай баг

Н.Жавхлан

Н.Жавхлан

Ерөнхий захирал

- Highly accomplished ERP Project Head / Solution Architect / Business Process Expert/
- Practiced in clarifying business requirements, performing gap analysis between goals and existing procedures/skill sets, and designing process and system improvements to increase productivity and reduce costs.

Б.Чингэрэл

Б.Чингэрэл

Гүйцэтгэх захирал

Т.Бямбасүрэн

Т.Бямбасүрэн

Дэд захирал

Б.Баярцэцэг

Б.Баярцэцэг

Төслийн менежер

Ц.Алтантуяа

Ц.Алтантуяа

Төслийн менежер