Хүний нөөцийн аутсорсингийн үйлчилгээ

Танай байгууллага, хүний нөөцөд хэрхэн үнэ цэнэ өгөхийг Хүний нөөцийн ажилтны нэг өдрөөр харцгаая

Дэлгэрэнгүй

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АУТСОУРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

Могул Консалтинг Сервис компани

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Ажлын байрны шинжилгээ, АБ-ны тодорхойлолтод заагдсан ур, чадварын хүрээнд сонгон шалгаруулалтыг хийнэ

ШИНЭ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ, ДАСАН ЗОХИЦОХ ХӨТӨЛБӨР

Шинээр ажилд орж буй ажилтнуудыг ажилд нь дасан зохицуулах үүднээс ажлын байр бүрт нарийвчлан хөтөлбөр боловсруулж, чиглүүлэх сургалтын зохион байгуулна

ЦАЛИНГИЙН ТООЦООЛОЛ, НДШ БИЧИЛТ

Урамшууллын тооцооллыг хийж, НДШ бичилт хийж тайлан тооцоог гаргана

 

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

14 хоног тутам, тухайн байгууллагад хэрэгцээтэй байдаг цаг бүртгэлийн тайлан, түүнтэй холбоотой тайлангуудыг хийц гүйцэтгэнэ

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Ажлын байр тус бүрээр Гүйцэтгэлийн үнэлгээ хийх үзүүлэлтүүдийг боловсруулж, үнэлгээг хийж, тайлан боловсруулна

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, СУРГАЛТЫН ДАРААХ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

Байгууллагын хэрэгцээт сургалтуудыг зохион байгуулах, үнэлгээ хийх

 

Холбоо барих: 88114780

Үйлчилгээний талаарх үнийн мэдээлэл авах Үнийн санал татаж авах