Full-Service HR - Хүний нөөцийн аутсорсингийн цогц шийдэл

Хүний нөөцийн бүхий л асуудлаа бидэнд даалган үндсэн бизнестээ төвлөрөх боломж

Individual Solution - Хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ

Хүн бүрийн ажиллахыг хүсдэг компани болгох стратегийн хамтрагч, зөвлөгчтэй болох боломж

Green HRM System Implementation - Хүний нөөцийн мэдээллийн систем нэвтрүүлэлт

Green HRM системийн нэвтрүүлэлтийг хийж, аутсорсинг үйлчилгээндээ ашигладаг.

Green HRM System Training - Хүний нөөцийн системийн мэргэшүүлэх сургалт

Green HRM системийн мэргэшүүлэх сургалтыг зохион байгуулдаг.

Дэлгэрэнгүй
/

Яагаад Могул Консалтинг Сервис гэж?

Манай компани хүний нөөцийн аутсорсингийн цогц үйлчилгээг харилцагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан, бизнес стратегитай нь нийцүүлэн хүргэдэг. Тухайн компанийг хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой, амжилттай ажиллан тавьсан зорилго, зорилтондоо хүрч хүн бүрийн ажиллахыг хүсдэг компани болох хугацааг түргэсгэхэд тусладаг. 

Үйлчилгээний давуу талууд

Үндсэн бизнестээ цагаа илүү зарцуулах

Хүний нөөцийн асуудалд зарцуулах цаг багасч, үндсэн бизнестээ төвлөрөн ажиллах цаг ихэснэ.

Хэмжигдэхүйц үр дүн

Үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуух төгс гүйцэтгэл.

Хүнээс хамааралгүй тасралтгүй үйл ажиллагаа

1 хүний нөөцийн ажилтны цалингаар мэргэшсэн баг тухайн ажлыг богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.

Хүний нөөцийн автоматжуулалт

Хүний нөөцийн мэргэжлийн програм хангамжийг лицензийн төлбөргүйгээр ашиглана.

Манай харилцагчид

Холбоо барих: 88114780

Үйлчилгээний талаарх үнийн мэдээлэл авах
Үнийн санал татаж авах