GreenCRM - Харилцагчтай түншлэх систем

GreenCRM систем нь борлуулалтын сэжим бий болсон цагаас эхлэн, харилцагч бүтээгдэхүүн хүлээн авах хүртэлх туулах замыг автоматжуулж, борлуулалтын ажиллагааг илүү үр ашигтай болгодог технологийн дэвшилтэт шийдэл юм.

GreenHRM - Хүний нөөцийн систем

GreenHRM нь хүний нөөцийн менежментийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх бизнес процессыг автоматжуулах, ажилтнуудын мэдээллийн нэгдсэн урсгалыг төвлөрүүлэх, гүйцэтгэх удирдлагыг бодит тайлан, мэдээллээр шуурхай хангах, бодит өгөгдөлд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем юм.

GreenContract - Гэрээний удирдлагын систем

Таны бизнесийн эрх зүйн харилцаанд үүсэж болох эрсдэлийг бууруулах, итгэлцэл, шударга ёс, хариуцлагыг дэмжих соёлыг төлөвшүүлэхэд тань Green Contract системийг зориулан бүтээв.

Дэлгэрэнгүй

GreenSCM - Нийлүүлэлт хангамжийн систем

Байгууллагын бараа, үйлчилгээний шаардлагыг тодорхойлох, худалдан авалтын төлөвлөгөөг гаргахаас эхлээд бараа материалыг хадгалах, хянах бүхий л үйл ажиллагааг автоматжуулах, зардал, цаг хугацаа, механик ажлуудыг багасгаж, үр ашгийг нэмэгдүүлдэг.

GreenFinance - Санхүүгийн систем

Aнхан шатны баримтын бүртгэлээс эхлэн, бүхий л бүртгэлийг системчлэн ерөнхий дэвтэрт дансны төлөвлөгөөний дагуу төвлөрүүлэн бүртгэж, НББОУС, СТОУС-ийн дагуу тайлан бэлдэх, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд хэрэгтэй мэдээллээр хангах үйл ажиллагаануудыг нэг дор нэгтгэсэн систем юм.

/

Бид таны бизнест туслая.

Бид байгууллагын нөөцийг төлөвлөн удирдах технологийн дэвшилтэт системийг нэвтрүүлэх замаар харилцагчийнхаа бизнесийн хөгжилд тусладаг мэргэшсэн менежментийн зөвлөх байгууллага юм.

Үйлчилгээний давуу талууд

Үндсэн бизнестээ цагаа илүү зарцуулах

Хүний нөөцийн асуудалд зарцуулах цаг багасч, үндсэн бизнестээ төвлөрөн ажиллах цаг ихэснэ.

Хүний нөөцийн автоматжуулалт

Хүний нөөцийн мэргэжлийн програм хангамжийг лицензийн төлбөргүйгээр ашиглана.

Хэмжигдэхүйц үр дүн

Үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуух төгс гүйцэтгэл.

Хүнээс хамааралгүй тасралтгүй үйл ажиллагаа

1 хүний нөөцийн ажилтны цалингаар мэргэшсэн баг тухайн ажлыг богино хугацаанд чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэнэ.

Нийтлэл

Манай харилцагчид

Холбоо барих: 88114780

Үйлчилгээний талаарх үнийн мэдээлэл авах
Үнийн санал татаж авах