Муу гүйцэтгэлийг удирдах 12 зөвлөгөө

Ажилтнууд нь ажил үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас хамааран компанийн хамгийн чухал хөрөнгө эсвэл хамгийн том асуудал болж байдаг. Үнэн хэрэгтээ, гүйцэтгэл муутай ажилтнууд танай байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Ажилтнууд юунаас болж муу гүйцэтгэлтэй ажилласан болон гүйцэтгэл муутай ажилтнуудыг хэрхэн удирдаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөгөөг хүргэж байна.

Бүтээмж өндөртэй ажилтнууд байгууллагын хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Нөгөө талаас гүйцэтгэл муутай ажилтнууд байгууллагад сөрөг нөлөөнүүд үзүүлж байдаг :

 • Бүтээмж буурах
 • Ажлын чанар буурах
 • Ажилтнуудын дунд ёс суртахуун, хамтын ажиллагаа буурах

Ажил олгогч бүр гүйцэтгэлийн хэлбэлзэлтэй үетэй тулгарах нь гарцаагүй боловч бодит муу гүйцэтгэлийг нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Удирдах ажилтнууд муу гүйцэтгэлийн суурь шалтгааныг илрүүлж, үндсэн шалтгааныг арилгах чадвартай байх хэрэгтэй.

 

Муу гүйцэтгэлийн шалтгаанууд

Ажилтны гүйцэтгэл хангалтгүй байхад олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Жишээ нь:

 • Ур чадварын дутагдал
 • Хэт өндөр хүлээлт
 • Ажлын сэтгэл ханамж
 • Байгууллагын соёлд нийцэхгүй байх
 • Ажлын байрны стресс
 • Сургалт, хөгжлийн хязгаарлагдмал байдал
 • Дасан зохицох үр дүнгүй хөтөлбөр
 • Хувийн асуудал

 

Муу гүйцэтгэлтэй ажилтнуудыг хэрхэн удирдах вэ?

Гүйцэтгэл муутай байх нь бүх түвшний ажилтнуудын дунд түгээмэл тохиолддог бэрхшээл бөгөөд тохиолдол бүр өөрийн гэсэн онцлог шинж чанартай байдаг. Эдгээр нөхцөл байдлыг тууштай арга барилаар хэрхэн зохицуулахаа мэдэх нь танай багийн бүтээмжийг буурахаас сэргийлж чадна.

 1. Асуудал байгааг хүлээн зөвшөөх
 2. Уулзалт хийж, гүйцэтгэл муу байгаа шалтгааныг тодорхойлох
 3. Ажлын хүлээлтээ дахин тодорхойлох
 4. Ажилтны хүлээлтийг удирдах
 5. Хамтдаа сайжруулах төлөвлөгөө гаргах
 6. Явцын уулзалт тогтмол хийж, гүйцэтгэлээ хянах
 7. Ахиц дэвшлийг урамшуулах
 8. Гүйцэтгэлийн көүчинг хийх
 9. Санал сэтгэгдлээ хуваалцах
 10. Ажил амьдралын тэнцвэртэй байдлыг дэмжих

 

Хэдийгээр муу гүйцэтгэлтэй тэмцэх нь цаг хугацаа шаардсан үйл явц байж болох ч ихэнх муу гүйцэтгэлтэй ажилтнууд өөрсдийн ажлыг илүү сайн хийхэд сургах хамтын хүчин чармайлт маш чухал.

Муу гүйцэтгэлийн шалтгаан юу болохыг ойлгосны дараа та үүнийг шийдвэрлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гаргаж болно. Үр дүн муутай ажилтнуудтайгаа холбоотой байж, ахиц дэвшлийг нь хянах нь дутуу ажилласан ажилтныг багийн үр бүтээлтэй гишүүн болгох нь хамгийн сайн арга юм.