Өндөр гүйцэтгэлтэй багийн онцлох шинж чанарууд

Бизнесийн байнгын хувьсан өөрчлөгдөж буй орчинд байгууллагын өрсөлдөх чадварын цөм нь өндөр гүйцэтгэлтэй баг байдаг. Байгууллагын амжилтыг бүтээхэд багийн гишүүн бүр авъяас чадвараа эв найрамдалтайгаар хослуулан багийн өндөр гүйцэтгэлээрээ ялгардаг. Тэгвэл өндөр гүйцэтгэлтэй багийг хэрхэн бүтээх вэ, тэд юугаараа ялгаатай байдаг тухай энэхүү нийтлэлээрээ хүргэж байна.

 

Хамтын алсын хараа, тодорхой зорилгууд

Өндөр гүйцэтгэлтэй багийн гишүүд хамтын алсын хараа, тодорхой, сайн тодорхойлсон зорилтуудаар нэгддэг. Harvard Business Review сэтгүүлээс гаргасан судалгаагаар(1) зорилгоо тодорхой тодорхойлсон багууд бусдаасаа 42%-иар илүү гүйцэтгэлтэй байдаг байна. Гүйцэтгэлийн удирдлага нь луужингийн үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд багийн гишүүн бүр эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд өөрсдийн үүрэг, оролцоо, хувь нэмрийг ойлгодог чаддаг.

 

Нээлттэй, ил тод харилцаа

Харилцаа холбоо бол аливаа амжилттай багийн амин сүнс юм. Өндөр гүйцэтгэлтэй багууд нь харилцаа холбоо саадгүй урсдаг орчинг бүрдүүлдэг. Gallup-ийн судалгаагаар(2) нээлттэй харилцаатай багууд 21% илүү үр дүнтэй ажиллаж чаддаг байна. Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгслүүд нь нээлттэй, ил тод харилцаа холбоог хөнгөвчлөх, санал хүсэлтийг бүтээлч, цаг үеэ олсон, ерөнхий зорилгод нийцүүлэх боломжийг олгодог.

 

Идэвхтэй манлайлал

Манлайлал нь зөвхөн эрх мэдлийн тухай ойлголт биш, энэ нь багийг амжилтанд хүргэх тухай юм. Өндөр гүйцэтгэлтэй багууд гүйцэтгэлийг амжилттай удирдаж чаддаг идэвхтэй манлайллаас шууд хамааралтай. McKinsey-ийн судалгаагаар(3) идэвхтэй удирдагчидтай байгууллагууд өндөр гүйцэтгэлтэй үр дүнд хүрэх магадлал 79% -иар илүү байдаг. Тоонд суурилсан шийдвэр гаргахдаа гүйцэтгэлийн өгөгдлийг ашигладаг удирдагчид хариуцлагатай байх, тасралтгүй сайжруулах соёлыг бий болгодог.

 

Тасралтгүй суралцах чадвар

Хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй дэлхийд өндөр гүйцэтгэлтэй багууд тасралтгүй суралцах, ур чадвараа хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна. LinkedIn-ийн тайланд(5) ажилтнуудын сургалт хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийдэг компаниуд 37%-иар илүү бүтээмжтэй байдаг гэж тодорхойлсон байдаг. Гүйцэтгэлийн удирдлагын систем нь ур чадварын дутагдал, сургалтын хэрэгцээний талаарх бодит мэдээллийг өгч, өсөлт, дасан зохицох соёлыг төлөвшүүлэхэд тусладаг.

 

Уян хатан байдал, дасан зохицох чадвар

Өөрчлөлт нь зайлшгүй бөгөөд өндөр гүйцэтгэлтэй багууд үүнийг тэсвэр хатуужилтайгаар хүлээн авдаг. PwC-ийн судалгаагаар(6) дасан зохицох чадварыг идэвхтэй хөгжүүлдэг компаниуд өөрчлөлтөд бэлэн, өндөр гүйцэтгэлтэй байх магадлал 1.7 дахин их байдаг. Гүйцэтгэлийн удирдлага нь шинэ сорилтод хурдан дасан зохицоход шаардлагатай өгөгдөл, ойлголтоор багийг хангадаг. Энэхүү дасан зохицох чадвар нь өндөр гүйцэтгэлтэй багийг бусдаас ялгаруулдаг гол шинж чанар юм.

 

Хариуцлага ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал

Өндөр гүйцэтгэлтэй багуудын бүтцэд үүрэг хариуцлага нь ажил болгонд тодорхой байдаг. Гүйцэтгэлийн удирдлага нь хувь хүний үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж, хэмжигдэхүйц хэмжүүрээр дамжуулан хариуцлагыг баталгаажуулдаг. Gallup-ийн судалгаагаар(7) тодорхой хүлээлттэй багууд байнгын санал хүсэлтийг хүлээн авах магадлал 60%-иар илүү байдаг. Гүйцэтгэлийн өгөгдлөөр дамжуулан ололт амжилтыг хүлээн зөвшөөрч, тэмдэглэх нь багийн урам зоригийг нэмэгдүүлнэ.

 

Бүтээлч зөрчилдөөн шийдэл

Зөрчилдөөн нь саад тотгор биш, харин өндөр гүйцэтгэлтэй багуудын өсөлтийг бий болгох боломж юм. Багийн дотор зөрчилдөөн үүсч байгаа нь ялгаатай мэдлэг, ур чадвар, туршлагуудын үр дүнд бүтээлч шийдэл гаргах боломж юм. Гүйцэтгэлийн удирдлагын хэрэгслүүд нь өгөгдөлд суурилсан шийдлүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлснээр зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх бүтэцтэй арга замыг бий болгодог. Олон улсын Зөрчлийн Менежментийн сэтгүүлд(8) нийтлэгдсэн судалгаагаар зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх бүтээлч соёл бүхий багууд 20% -иар илүү гүйцэтгэлтэй ажилладаг байна.

 

Байгууллагын гүйцэтгэлийг бүх түвшинд үр дүнтэй удирдах нь эдгээр шинж чанаруудыг хооронд нь холбодог гол зангилаа юм. Энэ нь багийн гүйцэтгэлийг хэмжих, дүн шинжилгээ хийх, оновчтой болгоход шаардлагатай багаж хэрэгсэл, аргачлалаар хангадаг. Гүйцэтгэлийн удирдлага нь зорилтоо тодорхойлохоос эхлээд бодит хугацаанд санал хүсэлтийг өгөх хүртэл чиглүүлэгч луужин болж, багуудад сорилт бэрхшээлийг даван туулах, боломжуудыг ашиглахад тусалдаг.

Дүгнэж хэлэхэд, өндөр гүйцэтгэлтэй багуудын шинж чанарууд нь санамсаргүй бус харин ухаалаг манлайлал, гүйцэтгэлийн удирдлагын туршлагыг стратегийн хэрэгжилтээр дамжуулан хөгжүүлдэг. Бизнесүүд тасралтгүй хөгжихийн хэрээр өндөр гүйцэтгэлтэй багийг бүрдүүлж, тогтвортой байлгах чадвар нь өрсөлдөөний давуу тал болж хувирдаг бөгөөд энэ нь гүйцэтгэлийн менежментийг шилдэг болгох амлалтаас эхэлдэг.

 

Мэдээллийн эх сурвалж : 

1.     Harvard Business Review - "Goals Gone Wild: The Systematic Side Effects of Over-Prescribing Goal Setting" 

2.     Gallup - "State of the American Workplace Report" 

3.     McKinsey - "The Four Building Blocks of Change" 

4.     Deloitte - "The Diversity and Inclusion Revolution: Eight Powerful Truths" 

5.     LinkedIn - "Workplace Learning Report" 

6.     PwC - "Adapt to Survive: How to navigate the human and technological challenges of the future" 

7.     Gallup - "Re-Engineering Performance Management" 

8.     International Journal of Conflict Management - "The impact of conflict resolution styles on organizational outcomes"