card

Мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ

Хүн бүрийн ажиллахыг хүсдэг компани болгох стратегийн хамтрагч, зөвлөгчтэй болох боломж

Мэдээллийн технологийн зөвлөх үйлчилгээ

01.

ERP системийн нэвтрүүлэлт

 


Байгууллагын үйл ажиллагаанд ERP систем нэвтрүүлэх төсөл нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд системийг нутагшуулах буюу процессийн дагуу системийн шаардлагатай тохиргоо өөрчлөлтүүдийг хийх, хэрэглэгчдэд системийг зааж сургах, дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ.

02.

ПХ-ийн шаардлага тодорхойлох зөвлөх үйлчилгээ


Байгууллагын үйл ажиллагааг автоматжуулах, дата мэдээллийг бий болгох мэдээллийн системийн шаардлагыг боловсруулахын тулд бизнесийн үйл ажиллагааг бүрэн судлаж, бизнес шинжилгээ хийдэг. Шинжилгээн дээр тулгуурлан ирээдүйн үйл ажиллагаанд шаардлагатай програм хангамжийн шаардлагын бичиг баримтыг боловсруулна.

03.

IT стратегийн зөвлөх үйлчилгээ

 


Бизнесийн хөгжид Мэдээллийн технологийн үүрэг улам бүр чухал болж байгаа өнөө үед байгууллагын мэдээлэл технологийн хөгжлийг урт хугацаанд стратегийн түвшинд зайлшгүй төлөвлөх шаардлагатай болж байна.

Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь байгууллагын стратеги төлөвлөгөөтэй уялдуулан мэдээлэл технологийн хөгжлийн зураглал буюу богино, дунд хугацааны төлөвлөлтийг хөгжүүлж, шаардлагатай нөөцүүдийг тодорхойлно.

Үнийн санал авах

Та үйлчилгээтэй холбоотой үнийн санал авах бол доорх формыг бөглөн илгээнэ үү