card
Чингэрэл
Удирдлагуудад зориулсан гүйцэтгэлийг удирдах гарын авлага

Удирдлагуудад зориулсан гүйцэтгэлийг удирдах гарын авлага

Сүүлийн үед зайнаас, уян хатан цагийн хуваариар ажиллах болсон учир удирдах ажилтнууд бодит ажиллаж байгаа цагийг харж хянах боломжгүй үед хэрхэн ажлын гүйцэтгэлийг оновчтой үнэлэх сорил тулгарч байна.

Дэлгэрэнгүй
KPI үнэлгээнд гардаг түгээмэл 10 алдаа

KPI үнэлгээнд гардаг түгээмэл 10 алдаа

Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт буюу KPI-ийг оновчтой сонгох нь жил бүрийн төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд тулгардаг асуудал байдаг. Бидний сонгосон түлхүүр үзүүлэлтүүд тухайн зорилтын гүйцэтгэлийг зөв хэмжиж байна уу гэдэг асуулт байнга бидэнд ирдэг. Тэгвэл байгууллагууд KPI-аа сонгохдоо дараах 10 алдаа хамгийн түгээмэл гаргадаг ба түүнээс сэргийлж цаг хугацаа, нөөцөө хэмнэх зөвлөгөөг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ажилтны гүйцэтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилтны гүйцэтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилтны гүйцэтгэлд түүний ур чадвар голлох үүрэг гүйцэтгэдэг хэдий ч түүнээс гадна олон нөхцлүүдийг бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Ажилтны ажиллах орчин, хамтран ажиллагсдын уур амьсгал, удирдлагын арга барил гэх мэт олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг.

Дэлгэрэнгүй
Ирээдүйд шаардлагатай ур чадварууд

Ирээдүйд шаардлагатай ур чадварууд

Байгууллагынхаа ирээдүйд шаардлагатай ур чадварыг тодорхойлж, гарч болзошгүй ур чадварын зөрүүг нөхөх стратегиа боловсруулсан уу?

Дэлгэрэнгүй
KPI үнэлгээний системийг байгууллагад нэвтрүүлэх нь

KPI үнэлгээний системийг байгууллагад нэвтрүүлэх нь

Сайн тодорхойлсон KPI үнэлгээний аргачлалыг ашиглан байгууллагад үнэлгээний системийг төлөвшүүлэх нь их чухал болж байна. Цар тахлын дараах хурдтай өөрчлөгдөж бизнесийн орчинд байгууллагууд гүйцэтгэлээ удирдах сайн системийг бий болгож чадахгүйгээр бизнесийн түлхүүр датагаа цуглуулах, бодит цаг хугацаанд мэдээллээ авч харах, датанд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалтыг хурдтай хийх нь маш хэцүү.

Дэлгэрэнгүй
Харилцагчийн тусламжийн төвийн үйл ажиллагааны хяналтын самбарыг хэрхэн оновчтой зохион байгуулах вэ?

Харилцагчийн тусламжийн төвийн үйл ажиллагааны хяналтын самбарыг хэрхэн оновчтой зохион байгуулах вэ?

Харилцагчийн үйлчилгээний албаны менежерийн үндсэн үүргүүдийн нэг нь багийн гүйцэтгэлээ хянах, харилцагчийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад нь туслах явдал юм. Харилцагчийн үйлчилгээний дашбоард ашигласнаар харилцагчид дэмжлэг үзүүлэгч агентуудын гүйцэтгэл, бүтэмжээ, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэг дороос хянах боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн үнэлгээг цалин урамшуулалтай уялдуулах 5 зөвлөмж

Гүйцэтгэлийн үнэлгээг цалин урамшуулалтай уялдуулах 5 зөвлөмж

Байгууллагууд бизнесийнхээ амжилтанд шаардлагатай хүний нөөцийг татаж ажилд авах, урт хугацаанд тогтвортой ажиллуулахад маш олон төрлийн нөхцлүүдийг ажилтанд санал болгодог. Хамгийн чухал нөхцлүүдийн нэг бол цалин урамшууллын бодлого юм.

Дэлгэрэнгүй
Ажилтнууддаа өсч хөгжих орон зайг бий болго

Ажилтнууддаа өсч хөгжих орон зайг бий болго

Судалгаанаас харахад ажилтнууд өсч хөгжих, байгууллага дотроо карьерийн өсөлт, өөрчлөлт хийх боломжтой байх тусам ажлаас гарах түвшин буурдаг байна. Эдгээр 3 хүчин зүйлс нь ажилтныг удаан тогтвортой ажиллуулахад туслана.

Дэлгэрэнгүй
Ажилтны гүйцэтгэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ

Ажилтны гүйцэтгэлийг хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ

Ажилтнууд нь үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлж байгаагаас хамааран компанийн хувьд хамгийн том хөрөнгө эсвэл хамгийн том үүрэг хариуцлага болж болно. Үнэн хэрэгтээ, гүйцэтгэл муутай ажилласан ажилтнууд танай байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Ажилтнууд юунаас болж гүйцэтгэл муутай ажилласан, тэднийг хэрхэн дэмжиж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх талаар судлаж мэдэх нь чухал.

Дэлгэрэнгүй
Борлуулалтын тактикийг сайжруулах 8 зөвлөмж

Борлуулалтын тактикийг сайжруулах 8 зөвлөмж

Борлуулалт бол бүх компанийн хувьд чухал үйл ажиллагаа байдаг. Борлуулалт нь нарийн төвөгтэй процесс ба ихэнхдээ хүмүүсийн харилцан үйлчлэлийн санамсаргүй байдлаас хамаардаг. Энэ нь олон борлуулалтын мэргэжилтнүүдийн хувьд хүндхэн сорил болдог.

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн удирдлагын ирээдүйн тухай Gartner-ийн гаргасан 6 таамаглал

Гүйцэтгэлийн удирдлагын ирээдүйн тухай Gartner-ийн гаргасан 6 таамаглал

Жил бүрийн бүтээмжинд суурилсан гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилж ажилтны цалин урамшуулал, карьерийн чухал шийдвэрүүдийг гаргахаа болих цаг болжээ. Байгууллагууд олон жилийн турш гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоогоо шинэчлэх оролдлого хийж байна. Гэхдээ цар тахлын дараа өөрчлөгдсөн ажиллах шинэ арга барилаас шалтгаалан, ялангуяа хайбрид ажиллах загварууд, ажилтныг зөвхөн ажилтан биш, харин хүн гэж үзэх чиг хандлагууд нь гүйцэтгэлийн удирдлагын зорилго, үнэ цэнийн тухайд дахин эргэцүүлэн шаардлагыг бий болгож байна.

Дэлгэрэнгүй
2022 оны гүйцэтгэлийн удирдлагын гурван гол чиг хандлага

2022 оны гүйцэтгэлийн удирдлагын гурван гол чиг хандлага

Гүйцэтгэлийн удирдлагын систем нь хувь хүний гүйцэтгэлд суурилсан цалин урамшууллын бодлого хөгжүүлэх, зорилго зорилтонд суурилсан гүйцэтгэлийн үнэлгээ, олон хувьсагчтай үнэлгээний систем гэх мэтчилэн хувьсан өөрчлөгдсөөр байна.

Дэлгэрэнгүй
Design Thinking буюу Загварчлах Сэтгэлгээ

Design Thinking буюу Загварчлах Сэтгэлгээ

Design Thinking буюу Загварчлах сэтгэлгээ гэдэг нь аливаа асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх философи ба арга хэрэгслүүдийн багц юм. Хүнд суурилсан, асуудал шийдвэрлэх бүтээлч аргачлал юм.

Дэлгэрэнгүй
Эжайл сэтгэлгээг байгууллагад нэвтрүүлэх нь : Эжайл манифесто

Эжайл сэтгэлгээг байгууллагад нэвтрүүлэх нь : Эжайл манифесто

Agile-ийг бүтээгчид үүнийг одоо байгаа програм хангамж хөгжүүлэх үйл явцыг сайжруулж, өөрчлөх үнэт зүйлс, зарчмуудын цогц ойлголт болгохоор зорьж байсан ч бусад салбарын компаниудын хувьд ч  Agile-ийн үнэ цэнийг хурдан олж мэдсэнээр,  удалгүй Agile-г бүх салбарт нэвтрүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй
Дижитал шилжилтийг хийхэд байгууллагад шаардагдах 6 чадамж

Дижитал шилжилтийг хийхэд байгууллагад шаардагдах 6 чадамж

Технологийн хурдтай өөрчлөлтийн үр дүнд байгууллагууд дижитал шилжилтүүд хийж байна, ялангуяа цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж шилжилт урьд өмнөхөөсөө илүү хурдацтай явагдаж байна. Гэхдээ өөрчлөлтийг тогтвортой байлгахын тулд байгууллагууд зөв дижитал чадавхийг бий болгосон байх шаардлагатай.

Дэлгэрэнгүй