card
Гүйцэтгэлийг үнэлэх, удирдах аргачлалаа сонгохдоо анхаарах 4 зөвлөгөө

Гүйцэтгэлийг үнэлэх, удирдах аргачлалаа сонгохдоо анхаарах 4 зөвлөгөө

Гүйцэтгэлийг зөв үнэлгээ нь Гүйцэтгэлийн удирдлагын тохирох аргачлалаа зөв сонгохоос эхлэнэ.

Дэлгэрэнгүй
Бизнесийн өсөлтийг тодорхойлох хэмжүүрүүд

Бизнесийн өсөлтийг тодорхойлох хэмжүүрүүд

Орчин үеийн бизнес, эдийн засгийн динамик орчинд бизнесийн өсөлт хийх нь улам бүр хэцүү болж байна. Асар их сорилт, боломжуудын дунд бизнесийг амжилтанд хүргэх луужин бол Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд (KPIs) юм. Эдгээр чухал хэмжүүрүүд нь зөвхөн тайлан дээрх график эсвэл тоо биш. Гүйцэтгэлийн гол үзүүлэлтүүд нь өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах соёлын үндэс суурь бөгөөд бизнесийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих хөдөлгүүр нь болж байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Ур чадварын зөрүүгийн шинжилгээ - Ажиллах хүчний төлөвлөлтийн эхлэл

Ур чадварын зөрүүгийн шинжилгээ - Ажиллах хүчний төлөвлөлтийн эхлэл

Ур чадварын зөрүү зөвхөн танай байгууллагад биш хөдөлмөрийн зах зээлд тулгамдаж буй бодит асуудал болоод байна.

Дэлгэрэнгүй
KPI Essentials сургалтанд урьж байна

KPI Essentials сургалтанд урьж байна

Олон улсын KPI institute-ийн боловсруулсан энэхүү Certified KPI Professional сургалт нь гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт дээр хийгдсэн 10 гаруй жилийн судалгааны ажлууд, бодит бизнесийн орчинд хуримтлагдсан сайн туршлагууд дээр суурилан бүтээгдсэн KPI Үнэлгээний Аргачлалыг танилцуулах юм.

Дэлгэрэнгүй
Танай байгууллага гүйцэтгэлээ удирдаж чадаж байна уу?

Танай байгууллага гүйцэтгэлээ удирдаж чадаж байна уу?

Байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг хувьсал, хөгжлөөс нь хамааруулан 5 түвшинд авч үздэг. Ингэхдээ байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн хөшүүргүүд болох ашиглаж буй менежментийн хэрэгслүүд, процесс, засаглал, архитектур бүтэц, интеграцчлал гэсэн хүчин зүйлсээр тодорхойлдог. 

Дэлгэрэнгүй
Шингэн хүнсний үйлдвэрт Гүйцэтгэлийн удирдлагыг нэвтрүүлсэн туршлага

Шингэн хүнсний үйлдвэрт Гүйцэтгэлийн удирдлагыг нэвтрүүлсэн туршлага

Олон улсын KPI Institute-ийн олон улсад хэрэгжүүлсэн Гүйцэтгэлийн удирдлагын систем нэвтрүүлэх төслийн туршлагаас хуваалцаж байна. Энэ удаа Вьетнамын шингэн хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын томоохон тоглогч компанид үзүүлсэн зөвлөх үйлчилгээний тухай хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Муу гүйцэтгэлийг удирдах 12 зөвлөгөө

Муу гүйцэтгэлийг удирдах 12 зөвлөгөө

Ажилтнууд нь ажил үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаагаас хамааран компанийн хамгийн чухал хөрөнгө эсвэл хамгийн том асуудал болж байдаг. Үнэн хэрэгтээ, гүйцэтгэл муутай ажилтнууд танай байгууллагын үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Ажилтнууд юунаас болж муу гүйцэтгэлтэй ажилласан болон гүйцэтгэл муутай ажилтнуудыг хэрхэн удирдаж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөгөөг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
2023 оны шилдэг 10 KPI үзүүлэлт

2023 оны шилдэг 10 KPI үзүүлэлт

Бид 2023 оны эхний улирлын байдлаар smartKPIs.com сайтаас хамгийн их үзсэн KPI үзүүлэлтүүдийг судалж, энэ жилийн стратеги төлөвлөлтөнд байгууллагуудын хамгийн чухал гэж үзсэн гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг тодрууллаа. Гүйцэтгэлийг хэмжих оновчтой KPI-ийг сонгох нь байгууллагын стратегитай нягт уялдаатай байх ёстой нарийн төвөгтэй үйл явц юм.

Дэлгэрэнгүй
Гүйцэтгэлийн удирдлага : яагаад гүйцэтгэлийг хэмжих нь ийм чухал мөртөө хэцүү байдаг вэ?

Гүйцэтгэлийн удирдлага : яагаад гүйцэтгэлийг хэмжих нь ийм чухал мөртөө хэцүү байдаг вэ?

Сайн гүйцэтгэлийн удирдлагын системийн элементүүдийг тодорхойлоход хялбар боловч түүнийг байгууллагын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ашиглах нь бодож байснаас түвэгтэй байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Борлуулалтын шинжилгээнд зайлшгүй шаардлагатай KPI үзүүлэлтүүд

Борлуулалтын шинжилгээнд зайлшгүй шаардлагатай KPI үзүүлэлтүүд

Борлуулалтын шинжилгээ хийхэд зайлшгүй ашиглагддаг үндсэн тоон үзүүлэлтүүд байдаг.

Дэлгэрэнгүй
Удирдлагуудад зориулсан гүйцэтгэлийг удирдах гарын авлага

Удирдлагуудад зориулсан гүйцэтгэлийг удирдах гарын авлага

Сүүлийн үед зайнаас, уян хатан цагийн хуваариар ажиллах болсон учир удирдах ажилтнууд бодит ажиллаж байгаа цагийг харж хянах боломжгүй үед хэрхэн ажлын гүйцэтгэлийг оновчтой үнэлэх сорил тулгарч байна.

Дэлгэрэнгүй
KPI үнэлгээнд гардаг түгээмэл 10 алдаа

KPI үнэлгээнд гардаг түгээмэл 10 алдаа

Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт буюу KPI-ийг оновчтой сонгох нь жил бүрийн төлөвлөгөө гаргах, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд тулгардаг асуудал байдаг. Бидний сонгосон түлхүүр үзүүлэлтүүд тухайн зорилтын гүйцэтгэлийг зөв хэмжиж байна уу гэдэг асуулт байнга бидэнд ирдэг. Тэгвэл байгууллагууд KPI-аа сонгохдоо дараах 10 алдаа хамгийн түгээмэл гаргадаг ба түүнээс сэргийлж цаг хугацаа, нөөцөө хэмнэх зөвлөгөөг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Ажилтны гүйцэтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилтны гүйцэтгэлд нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилтны гүйцэтгэлд түүний ур чадвар голлох үүрэг гүйцэтгэдэг хэдий ч түүнээс гадна олон нөхцлүүдийг бүрдүүлэх шаардлагатай байдаг. Ажилтны ажиллах орчин, хамтран ажиллагсдын уур амьсгал, удирдлагын арга барил гэх мэт олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг.

Дэлгэрэнгүй
Ирээдүйд шаардлагатай ур чадварууд

Ирээдүйд шаардлагатай ур чадварууд

Байгууллагынхаа ирээдүйд шаардлагатай ур чадварыг тодорхойлж, гарч болзошгүй ур чадварын зөрүүг нөхөх стратегиа боловсруулсан уу?

Дэлгэрэнгүй
KPI үнэлгээний системийг байгууллагад нэвтрүүлэх нь

KPI үнэлгээний системийг байгууллагад нэвтрүүлэх нь

Сайн тодорхойлсон KPI үнэлгээний аргачлалыг ашиглан байгууллагад үнэлгээний системийг төлөвшүүлэх нь их чухал болж байна. Цар тахлын дараах хурдтай өөрчлөгдөж бизнесийн орчинд байгууллагууд гүйцэтгэлээ удирдах сайн системийг бий болгож чадахгүйгээр бизнесийн түлхүүр датагаа цуглуулах, бодит цаг хугацаанд мэдээллээ авч харах, датанд суурилсан оновчтой шийдвэр гаргалтыг хурдтай хийх нь маш хэцүү.

Дэлгэрэнгүй