card

KPI үнэлгээний туршигдсан аргачлалыг ашиглан Гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлтүүдийг оновчтой ашиглах нь

Бизнест үзүүлэх давуу талууд :

 • KPI үнэлгээний шилдэг аргачлалыг суралцан бизнесийнхээ гүйцэтгэлийг сайжруулах
 • Байгууллагынхаа гүйцэтгэлийг хянах оновчтой KPI-уудыг сонгож, бизнесийн үр дүнг сайжруулах
 • KPI ашиглан дата цуглуулах процессоо оновчилсноор үнэ цэнийг бий болгох

Сүүлийн жилүүдэд KPI Institute-ийн баг нь :

 • Бизнесийн 25 салбарын 16 функциональ хэсэгт зориулж 8000 гаруй KPI үзүүлэлтүүдийг хөгжүүлж боловсрууллаа
 • 125 орны 1000 гаруй бизнесийн гүйцэтгэлийн тайлан дээр ажиллаа
 • Манай KPI сан нь 30 мянга гаруй KPI документжуулах процесст хувь нэмэрээ орууллаа.

Сургалтын танилцуулга

KPI Essentials сургалт нь KPI Institute-ийн 15 жилийн туршлагад суурилсан Certified KPI Professional сургалтын нэг өдрийн хураангуйлсан хувилбар бөгөөд, оролцогчдод гүйцэтгэлийн удирдлагын сүүлийн үеийн чиг хандлага, олон улсын практик аргачлалыг суралцах боломжийг олгодог. Мөн гүйцэтгэлийн удирдлагын системийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай арга аргачлал, хэрэгслүүд дээр төвлөрч, бодит туршлага дээр суурилсан мэдлэгийг олгох болно.

Сургалтын мэдээлэл

1 - өдөр 

 09:00-18:00

 

KPI-ийн үндсэн ойлголтууд:

 • KPI болон Тэнцвэрт үнэлгээний аргачлал
 • Гүйцэтгэлийн удирдлагын арга аргачлалууд
 • KPI-ийн үүрэг ба өгөөж
 • KPI ангилалууд
 • KPI хэрэглээ

Оновчтой KPI сонгох нь:

 • KPI нэвтрүүлэх төслийн төлөвлөлт
 • KPI сонгох арга аргачлалууд
 • KPI сонгох нөхцлүүд
 • KPI тэнцвэржүүлэлт
 • KPI сонгох воркшоп

KPI-ийг төрөл бүрийн нөхцөлд хэрэглэх нь:

 • KPI –ийг ажилтны түвшинд буулгах
 • Байгууллага, алба хэлтэс, ажилтны түвшний KPI
 • Процессийн удирдлагад KPI ашиглах нь
 • Гэрээний удирдлагад KPI ашиглах нь
 • Ханган нийлүүлэгчдийн үнэлгээнд KPI ашиглах нь

KPI документ ба зорилтот түвшин:

 • Зорилтот түвшин тогтоох нь
 • KPI документийн загвар гаргах нь
 • Байгууллагын KPI сан
 • Зорилтот түвшин тогтоох арга аргачлалууд
 • KPI үнэлгээг цалин урамшууллын бодлоготой холбоход гардаг түгээмэл асуудлууд

Өгөгдлийн дүрслэл – Үнэлгээний хуудас болон хяналтын самбар:

 • Үнэлгээний хуудас болон Хяналтын самбарын үүрэг
 • Гүйцэтгэлийн тайлан, үнэлгээний хуудас, хяналтын самбар хөгжүүлэх дүрмүүд
 • График дүрслэлүүд

KPI өгөгдөл цуглуулах нь:

 • KPI үнэлгээний шилдэг туршлагууд
 • KPI өгөгдөл цуглуулах процесс
 • KPI идэвхижүүлэх арга хэрэгслүүд

Хичээлтэй холбоотой материалууд

 • KPI инфографик

Судлах материалууд

 • KPI тодорхойлолт, нэр томъёоллын бодит хэрэглээ
 • KPI сонгох нөхцлүүд
 • Гүйцэтгэлийн удирдлагатай холбоотой менежментийн онолууд

Каталогууд

 • KPI документийн загварууд
 • Зорилтот түвшингийн бодит хэрэглээ
 • Хяналтын самбарууд
 • Үнэлгээний хуудаснууд
 • Нэр томъёоны сан

 

Сургалтын өмнөх үе шат:

Сургалтын энэ хэсэг нь Үндсэн сургалтанд жигд шилжих боломжийг хангаж бэлтгэх зорилготой. Оролцогчид дараах даалгавруудыг хийж гүйцэтгэнэ :

 • Сургалтын өмнөх богино тестэнд оролцох нь сургагч багшид оролцогчдын мэдлэгийн түвшингийн талаар бодит мэдээлэл өгөх зорилготой
 • Уншиж судлах материал
 • Сургалтанд оролцогчдын танилцах онлайн групп

Үндсэн сургалт:

Нэг өдрийн танхимын сургалтын үеэр бодит туршлагуудаас суралцаж, харилцан ярилцах, багийн даалгавар, дасгал ажлууд бүхий интерактив хэлбэрийн сургалтанд оролцоно. Сургалтын үеэр :

 • Онолын ойлголтуудыг бодит жишээн дээр ажиллуулах, кейс жишээн дээр ажиллуулж шийдэл гаргах
 • Гүйцэтгэлийг үнэлэх арга хэрэгслүүдийг ашиглаж, загвар документуудтай танилцуулах
 • Оролцогчдын мэдлэгийг сургалтын бүлэг бүрт үнэлж, сургалтын дараах шалгалтанд бэлдэх

Сургалтын дараах үе шат:

Үндсэн сургалт дууссанаар сургалтын үе шат дуусахгүй. Оролцогчид дараах даалгавруудыг хийж гүйцэтгэнэ :

 • Вебинар – KPI-ыг гүйцэтгэлээ сайжруулах зорилгоор ашиглах тухай вебинарыг үзэх
 • Нэмэлт унших материал – Сургалтаар олж авсан мэдлэгээ илүү сайжруулах зорилгоор нэмэлт материалууд уншиж судлах

Үнэлгээ:

Үндсэн сургалтын сүүлийн өдөр мэдлэгийг шалгах тест авах болно.

Үнийн санал авах