card

Талент удирдлагын гүйцэтгэлийг хэмжих KPI үзүүлэлтүүд

Талент удирдлагын гүйцэтгэлийг хэмжих KPI үзүүлэлтүүд

Түгээмэл ашиглагддаг KPI үзүүлэлтүүд

Талентын удирдлага нь шилдэг авьяастнуудыг үр дүнтэй татах, хөгжүүлэх, тогтвортой ажиллуулахад нь байгууллагуудад стратегийн удирдамж, дэмжлэг үзүүлдэг. 

Харин талентийг үр дүнтэй удирдаж байгаагаа хэрхэн хэмжих вэ?
Хамгийн түгээмэл ашиглагддаг, түлхүүр үзүүлэлтүүдийг танд санал болгож байна. 

 

KPI документууд авах