card

СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

Certified KPI Professional сургалт

Certified KPI Professional сургалт

Олон улсын The KPI Insitute-ийн хөгжүүлсэн энэхүү сургалт нь дэлхийн 40 гаруй орнуудад заагддаг ба манай компани Монгол улсад албан ёсны эрхтэйгээр тус сургалтын үйлчилгээг үзүүлж байна.

KPI нэвтрүүлэхээр зорьж буй мэргэжилтнүүдийн хувьд оновчтой KPI-аа сонгох, KPI-ийн датагаа цуглуулах нь хамгийн хэцүүхэн сорилууд байдаг. Эдгээр бэрхшээлүүдийг шийдэх арга нь KPI-ийг оновчтой сонгох арга техникээс эхлээд KPI-ийн үнэлгээ хийх, дата цуглуулж, нэгдсэн гүйцэтгэлийн тайлан гаргах хүртэл процессийг агуулсан сайн аргачлалыг ашиглах юм. Certified KPI Professional сургалт нь гүйцэтгэлийн түлхүүр үзүүлэлт дээр хийгдсэн 15 гаруй жилийн судалгааны ажлууд, бодит бизнесийн орчинд хуримтлагдсан сайн туршлагууд дээр суурилан бүтээгдсэн KPI Үнэлгээний Аргачлалыг танилцуулах юм.

Дэлгэрэнгүй

GreenHRM системийн сургалт

Хүний нөөцийн механик ажилбаруудыг бүрэн автоматжуулж, бодит өгөгдөл тоон мэдээлэлд суурилан оновчтой бөгөөд хурдтай шийдвэр гаргалт хийх боломж

Хүний нөөцийн автоматжуулалтын шилдэг систем болох Green HRM систем ашиглан шуурхай тайлагнал, бодит шийдвэр гаргалт, цогц стандарт, ажилтны бүтээмж, төвлөрсөн мэдээлэл, архив, түүх хөтлөлт, уян хатан хайлт, хяналт, баталгаажуулалт зэргийг богино хугацаанд гарган хүний нөөцийн менежментийг мэдээллийн технологи ашиглан хэрэгжүүлэх орчин үеийн ур чадварыг эзэмшинэ.

Дэлгэрэнгүй
GreenHRM системийн сургалт