CRM нэвтрүүлэлтийн үед анхаарах зүйлс

CRM буюу Customer relationship management – Харилцагчтай түншлэх системийг танай байгууллага хэрэглэхээр нэгэнт шийдсэн бол нэвтрүүлэлтийн үйл ажиллагааг маш сайн төлөвлөх хэрэгтэй.

Энэ програм бол авчраад инсталл-доод суулгаад шууд ашигладаг програм биш. Байгууллагын борлуулалтын процесс буюу үндсэн үйл ажиллагааны процессийг бүртгэж, автоматжуулж байгаа учраас өөрийн онцлогтоо тохируулан нэвтрүүлэлтийг сайтар төлөвлөх хэрэгтэй.

Аудио хувилбарыг сонсохыг хүсвэл энд дарна уу.

Нэвтрүүлэлтийн үйл ажиллагаа бол байгууллагын ажилтан бүрийн хувьд ажиллах арга барилын хувьд өөрчлөлтийг авчирдаг, бүх түвшинд ашиглах шаардлага гардаг, шинэ ажил үүрэг нэмэгдэх, өөрчлөгдөх тохиолдлууд түгээмэл байдаг учраас үүнд бэлтгэлтэй байх, өөрчлөлт хийх шаардлага гардаг.

Гэхдээ энэ бүх өөрчлөлтийн эцэст компанид өгөх өгөөж нь маш өндөр :

  • Олон улсын дундажаар CRM-ийн шийдэлд зарцуулсан 1$-ийн өгөөж нь 8.71$ байдаг
  • Борлуулалтын мэргэжилтнүүдийн 82% нь CRM-ийг амжилттай борлуулалт хийхэд чухал үүрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг
  • CRM хэрэглэгчдийн 47% нь энэ систем хэрэглэгчдийг урт хугацаанд тогтоон барих, сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ үзүүлэхэд чухал үүрэгтэй гэж үзсэн
  • Бизнесүүдийн 74% нь харилцагчийн үйлчилгээгээ CRM-ийн тусламжтайгаар сайжруулж чадсан гэж үздэг байна

Нэвтрүүлэлтээ эхлэхийн өмнөх дараах асуултуудын хариуг тодорхойлох хэрэгтэй.

  • CRM шийдлийг нэвтрүүлснээр манай компани ямар үр ашиг хүртэх вэ? Ямар үр дүн хүлээх вэ?
  • Нэвтрүүлэх явцад биднээс мөнгөнөөс гадна ямар нөөц шаардлагатай вэ? Үүнд хүний нөөц маш чухал
  • Нэвтрүүлэлтийн явцад манай байгууллага дээр ямар өөрчлөлтүүд хийгдэх вэ?
  • Клауд шийдэл тохиромжтой юу on-premise буюу өөрийн сервер дээр байрласан шийдэл бидэнд тохиромжтой юу?

Нэвтрүүлэлтийг хийхээс өмнө анхаарах зүйлс

Байгууллагын удирдлагуудын итгэл үнэмшил

Судалгаагаар байгууллагын удирдах түвшний ажилтнууд энэ системийн ач холбогдлыг ойлгож, нэвтрүүлэлтийн ажлыг дэмжиж ажиллаагүйгээс болж төсөл амжилтгүй болох нь амжилтгүй төслүүдийн ТОП шалтгаан байдаг. CRM систем байгууллагын бүх түвшний ажилтнуудын оролцоо чухал байдаг учраас топ менежментийн баг энэхүү ажилд оролцож, ажилтнуудаа уриалан оролцуулж, байгууллага даяар эерэг нөлөөг үзүүлж байх нь чухал, ийм учраас захирлуудыг завиндаа хамгийн түрүүнд суулгах хэрэгтэй.

Төслийн менежер

Системийг нэвтрүүлэх ажлын хамгийн чухал хүн бол Төслийн менежер. Тус төслийн удирдан хэрэгжүүлэх Төслийн менежер нь байгууллагын бүхий л үйл ажиллагаагаа мэддэг, хэрэгцээ шаардлагаа зөв тодорхойлж, зөв шийдвэр гаргах, цаг тухайд нь хурдтай шийдвэрлэж, төслийн төлөвлөсөн хугацаанд хүлээгдэж буй үр дүнг гаргах чадвартай хүн байх ёстой. Заавал удирдлагын багийн хүн байх албагүй, гол нь бүх түвшний ажлыг мэддэг, эсвэл судлаад мэдэх чадвартай, бусдад нөлөөлөх чадвартай, идэвхитэй, деталь бүрийг олж харах хурц хараатай байх нь чухал.

Супер хэрэглэгч

Системийн супер хэрэглэгч буюу цаашид системийн хэрэглээг үргэлжлүүлж хариуцаж явах ажилтныг тодорхойлж сургаж бэлдэх хэрэгтэй. Энэ нь Төслийн менежерээс ялгаатай. Системийн талаар бүхнийг мэдэгч, системийн шийдлийн бүхий л хэсгийг тестэлж, хэрэглэгчид дараа нь зааж өгөх үүрэгтэй.

Нэвтрүүлэлтийн ажил дууссаны дараах helpdesk буюу бусдад туслагч, мөн CRM нийлүүлэгчтэй холбоотой ажиллаж, шинэ апдэйтүүдийг нэвтрүүлэгч, алдаа bug-ийг засуулах үүрэгтэй.

Сөрөг хандлагыг даван туул

Нэвтрүүлэлтийн үеийн хамгийн том challenge бол хүмүүс байдаг. Шинэ системийг нэвтрүүлэх нь хүмүүсийн өдөр тутмын ажилд багагүй өөрчлөлтүүдийг авчирдаг. Хүмүүсийн өдөр тутмын ажлыг өөрчлөхөд ихэвчлэн дургүй, сөрөг хандлагатай хүлээж авдаг. Тийм учраас та “Бид ингэж ажилладаггүй, манайд энэ системийн шийдэл хэрэггүй, би бүх мэдээллээ excel дээрээ хадгалдаг, энэ нь бидэнд хялбар байдаг гэх мэт асуултуудын хариуг өгөхөд бэлэн байх хэрэгтэй.

Дүгнээд хэлэхэд CRM системийн нэвтрүүлэлт нь нөөцөө хуваарилах, ажилтнуудаа бэлдэх, дэс дараатай, тодорхой ажлын төлөвлөгөө төсөвийг урьдчилан гаргасан байх шаардлагатай. CRM нэвтрүүлнэ гэдэг нь зөвхөн шинэ програм татаж аваад инстолл хийж байгаа үйлдэл биш. Харилцагчийн үйлчилгээгээ зохион байгуулах хийх шинэ аргачлал, бизнесийн дотоод процессийг сайжруулах үйл ажиллагаа юм.